Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - VP-ruter

Tabellen viser hvilke 5-km-ruter som skal kartlegges i 100-km-ruta VP.

Tilbake

5-km-rute Kommune Kartblad Område
VP 3,9 NV Meløy/ Rødøy 1928 III Ågvatnet
VP 3,9 NØ Meløy/ Rødøy 1928 III Kjølen - Reindalsvika
VP 4,9 SV Meløy/ Rødøy 1928 II, III Fonndalsbreen
VP 4,9 NV Meløy 1928 II, III Fonndalen
VP 4,9 NØ Meløy 1928 II Helgelandsbukken
VP 5,9 NV Meløy 1928 II Juret
VP 6,9 SV Meløy/ Rana 1928 II Kjølvatnan
VP 6,9 SØ Meløy/ Rana 1928 II, 2028 III Svartisen NØ
VP 6,9 NV Meløy 1928 II Terskaldfjellet - Storglomvatnet S
VP 6,9 NØ Meløy 1928 II, 2028 III Sørdalen
VP 7,9 NV Meløy/ Beiarn/ Rana 2028 III Spidstinden
VP 7,9 NØ Beiarn/Rana 2028 III Nevernes
VP 8,9 SØ Beiarn/ Rana 2028 II, III Hedningfjella
VP 8,9 NV Beiarn/ Rana 2028 III Nedre Staupåtinden
VP 8,9 NØ Beiarn/ Rana 2028 II, III Skavelfjellet
VP 9,9 SV Beiarn/ Rana 2028 II Vestergilsteinen - Simlefjellet
VP 9,9 SØ Beiarn/ Rana 2028 II Gilatinden - Gilaksla
VP 9,9 NV Beiarn 2028 II Simlevatnet - Tollåga
VP 9,9 NØ Beiarn/ Rana 2028 II Jalgesoaivi - Krukkenjunni
Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.