Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - VR-ruter

Tabellen viser hvilke 5-km-ruter som skal kartlegges i 100-km-ruta VR.

Tilbake

5-km-rute Kommune Kartblad Område
VR 7,0 SØ Steigen 2030 III Brennsund - Skardholman
VR 7,0 NV Steigen 2030 III Utgrunnflesa - Storholmen
VR 8,0 SV Steigen/ Bodø 2030 III Vågholmen - Litlskjerpa
VR 8,0 SØ Steigen/ Bodø 2030 II, III Flesa - Storleiholmen
VR 8,0 NV Steigen 2030 III Arholmen - Stråløysan
VR 8,0 NØ Steigen 2030 II, III Kvaløyan - Vetøya
VR 9,0 SV Steigen/ Bodø 2030 II Litleausa - Muddvika
VR 9,0 SØ Steigen/ Bodø 2030 II Lamholman - Måsøya
VR 9,0 NV Steigen 2030 II Brennsund - Stortinden
VR 9,0 NØ Steigen 2030 II Laukvika - Flekkosvatnan
VR 7,1 NØ Steigen 2030 IV Måløy - Skarholmen fyr
VR 8,1 SV Steigen 2030 III Husøyvær
VR 8,1 SØ Steigen 2030 II, III Bentsøyan
VR 8,1 NV Steigen 2030 IV Husøyvær: Andholmen - Måløyvær: Nettøya
VR 8,1 NØ Steigen 2030 IV Hestbrettingen - Lappbrettingen - litle Sørskotøya SV
VR 9,1 SV Steigen 2030 II Helnessund - Skår
VR 9,1 SØ Steigen 2030 II Brennvika - Gyllset
VR 9,1 NV Steigen 2030 I Alpøya
VR 9,1 NØ Steigen 2030 I Saur
VR 8,2 SV Steigen 2030 IV Måløyvær
VR 8,2 SØ Steigen 2030 I, IV Måløya - Grøtøya
VR 8,2 NV Steigen 2030 IV Engelvær SV
VR 8,2 NØ Steigen 2030 I, IV Engelvær NØ
VR 9,2 SV Steigen 2030 I Halsøya - Nordskot
VR 9,2 SØ Steigen 2030 I Ersvika - Saurstinden
VR 9,2 NV Steigen 2030 I Kvalnes
VR 9,2 NØ Steigen 2030 I Kvanndalen - Holkestad
VR 9,3 SV Steigen 2030 I Lauvøyvær
VR 9,3 SØ Steigen 2030 I Lauvøya Ø - Våg
VR 9,3 NV Steigen 2030 I Valsvær
VR 9,3 NØ Steigen 2030 I Hagbartholmen - Grådussan
Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.