Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - WP-ruter

Tabellen viser hvilke 5-km-ruter som skal kartlegges i 100-km-ruta WP.

Tilbake

5-km-rute Kommune Kartblad Område
WP 0,8 NØ Saltdal/ Rana 2028 II, 2128 III Bolna
WP 1,8 SV Saltdal/ Rana 2128 III Bolnatind - Polarsirkelsenteret
WP 1,8 SØ Saltdal/ Rana 2128 III Svanjgavarre
WP 1,8 NV Saltdal 2128 III Fetterbakk
WP 1,8 NØ Saltdal 2128 III Strajdasjåhkå
WP 2,8 SV Saltdal/ Rana 2128 III Svangsfjellet
WP 2,8 NV Saltdal 2128 III Strajdasjavrre NV
WP 2,8 NØ Saltdal 2128 III Strajdastjåhkkå - Gavaktjåhkkå
WP 0,9 SØ Saltdal/ Rana 2128 III Semskdalen
WP 0,9 NØ Saltdal/ Rana 2128 III Ruovddevarre - Semskvatna
WP 1,9 SV Saltdal 2128 III Semskfjellet
WP 1,9 SØ Saltdal 2128 III Semska
WP 1,9 NV Saltdal 2128 III Sørfjellet
WP 1,9 SØ Saltdal 2128 III Sørelva
WP 2,9 SV Saltdal 2128 III Dypenfjellet
WP 2,9 SØ Saltdal 2128 III Lingafjellet
WP 2,9 NV Saltdal 2128 III Dypen-nasen
WP 2,9 NØ Saltdal 2128 III Viskisfjellet
WP 3,9 SV Saltdal 2128 III Dipunjvagge
WP 3,9 NV Saltdal 2128 II, III Dahtar - Toppfjellet
Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.