Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Møteprogram Nordnorsk Botanisk Forening

20. november - "Fra sommerens feltarbeid i Island og Grønland" v/Leidulf Lund

11. desember - Det tradisjonelle julemøtet i samarbeid med Tromsø ornitologiske forening. Foredragsholdere er: Mats G Nettelbladt om "Prosjekt Saltens Flora" og Bjarne Oddane om "Fra fuglelivet på Bjørnøya".

22. januar - "Fra florakartleggingen i Colesdalen, Svalbard" v/ diverse foredragsholdere.

Alle møter avholdes kl. 19.30 i kantina og auditoriet til institutt for biologi, universitetet i Tromsø. Dramsveien 201.

19.11 2002- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.