Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Referat fra Salten Naturlags botanikkseminar 9.11.2002

  Seminaret ble arrangert på Høgskolen i Bodø lørdag 9. november kl. 11-17, hvor 10 personer deltok.

  Følgende tema stod på programmet:

  1. Oppsummering av årets kartleggingsprosjekt
Som en del av Prosjekt Saltens Flora arrangerte Salten Naturlag en inventeringssamling for florakartleggere på Jakobsbakken i Sulitjelma i tida 19-26. juli 2002. I alt deltok 15 botanikere fra Porsgrunn, Steinkjer, Saltdal, Meløy, Gildeskål, Fauske, Bodø og Tromsø. Resultatet ble 14 kartlagte 5 x 5 km ruter. I tillegg ble en rekke sjeldne arter kartlagt på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. Det ble funnet flere forekomster av sjeldne planter som høgfjellsklokke, kantlyng, snørublom, lapprublom, dvergrublom, snømure, lapprose, bergjunker, småsøte og brannmyrklegg. Det ble også funnet en ny art for Nordland, nemlig halvkulerublom.

Mange av deltakerne uttrykte at samlingen var svært positiv og burde bli en årlig foreteelse i Prosjekt Saltens Flora. Mulige områder for en lignende samling i 2003 ble drøftet, og det kom fram forslag om Hamarøy/Tysfjord, Skjerstad og nok en samling i Sulitjelma.

  2. Demonstrasjon av internettdatabasen
Prosjekt Saltens Flora har etablert en database for registrering av plantefunn på internett. Databasen er utviklet av Lasse G. Dahl og er trolig den eneste i sitt slag i Norge. Under seminaret ble internettdatabasen demonstrert for deltakerne, både i forhold til hvordan plantefunn legges inn i databasen og hvordan man kan søke på data som ligger her. Etter et halvt år i drift er det lagt inn mer enn 1200 lister og 22000 poster i databasen.

  3. Plantestudier
Til seminaret var det lånt inn endel belegg av vanskelige og nærstående arter fra herbariet ved Tromsø museum. Disse ble gjennomgått og studert. I tillegg hadde flere deltakere med seg noe av sommerens "fangst", som ble gjennomgått.

Trond Skoglund
referent
24.11.2002

25.11 2002- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.