Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Invitasjon til botanikkseminar på Høgskolen i Bodø
lørdag 15. februar 2003 kl. 11 - 18

Salten Naturlag ønsker alle botanikkinteresserte i Salten velkommen til et nytt seminar på Høgskolen i Bodø. Formålet med botanikkseminarene, som etterhvert begynner å bli en liten tradisjon, er å skape et faglig og sosialt møtested for planteinteresserte i Salten, uansett kunnskapsnivå.

Sted: Høgskolen i Bodø, Avdeling for fiskeri- og naturfag
Tid: Lørdag 15. februar kl. 11-18

Tema på seminaret:

* Villblomstenes dag 15. juni 2003 - arrangeres samtidig for andre gang i Norge, Danmark og Sverige. I fjor ble det arrangert 10 turer i Salten. Vi håper på minst like mange i år.
* Prosjekt Floravokter - er under iverksetting av Norsk Botanisk Forening for å få til en overvåking av sjeldne planter (rødlistearter). Vi diskuterer hvilke planter og lokaliteter som bør overvåkes i Salten og håper at dette kan være noe som interesserer planteinteresserte i regionen vår.
* Inventeringssamling sommeren 2003 - fjorårets samling i Sulitjelma var en stor opplevelse. Vi diskuterer aktuelle områder og tidpunkter for sommerens florakartlegging. Kom gjerne med forslag....
* Plantedatabasen på www.saltenflora.no - kort statusgjennomgang.
* Plantestudier - som vanlig har vi lånt en bunke plantebelegg fra Tromsø museum. Denne gang er det noen utvalgte viere og arver pluss brunskjene, finnmarksrørkvein og smårørkvein som blir gjenstand for nærmere gransking.

Seminaret er selvfølgelig gratis, og vi håper så mange som mulig tar turen til høgskola denne lørdagen. Har du spørsmål om seminaret, ta kontakt med:
Trond på tlf. 75721582a / 75753806p / epost: trskoglu@online.no eller
Mats på tlf. 75531603a / 75587345p / epost: mndt@frisurf.no

Vel møtt!

Hilsen Trond Skoglund og Mats G Nettelbladt
Ørnes og Bodø, 29. januar 2003

01.02 2003- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.