Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Referat fra botanikkseminar på Høgskolen i Bodø 15. februar 2003

Tilstede: Knut Brun, Åse Bøilestad Breivik, Ragnar Skjerstad, Mats G. Nettelbladt, Inger Navjord, Trond Skoglund, Annie Nordland, Hanne Edvardsen og Eva Kathrin Eliassen.

Sted: Høgskolen i Bodø, Avdeling for fiskeri- og naturfag
Tid: Lørdag 15. februar kl. 11-17

Program

Villblomstenes dag 2003
Denne arrangeres samtidig i Norge, Sverige og Danmark søndag 15. juni. Mats er fylkeskoordinater i Nordland for Villblomstenes dag. Vi håper å få til minst like mange turer i år som i fjor, da det ble arrangert 10 turer i Salten. Markedsføring av turene er viktig, helst i avisene, men også via kommunene, stikkord kulturkalender. Personer som ønsker å være turledere oppfordres til å ta kontakt med Mats innen 1. mars (tlf. 75531603a / 75587345p / epost: mndt@frisurf.no).

Prosjekt Floravokter
Prosjekt Floravokter er et prosjekt under oppstart av Norsk Botanisk Forening. Formålet er å få til en overvåking av et utvalg sjeldne arter, såkalte rødlistearter. Prosjektet kan være av interesse for et bredt spekter av plante-/naturinteresserte. Prosjektet bør starte opp med et begransa utvalg arter og lokaliteter i 2003. Det bør tas kontakt med aktuelle floravoktere til hver de aktuelle lokalitene. Til å begynne med bør en fokusere på lett kjennelige arter, f.eks. orkideer, på steder som er lett å nå.

Plantedatabasen på www.saltenflora.no
Det ble gitt en kort oppsummering av status for databasen. Per 10. februar er det lagt inn 35.080 poster, fordelt på 1944 lister. I 318 av Saltens 5-km-ruter er det lagt inn registreringer. 30 av rutene har over 200 registrerte planter, mens 102 ruter har mer enn 100 registrerte planter. Av kommunene ligger Gildeskål på topp med 560 registrerte plantearter. Av 5-km-rutene ligger to Gildeskål-ruter inne med flest registrerte arter, begge i Inndyr-området med henholdsvis 346 og 336 arter.

Inventeringssamling sommeren 2003
Forsamlingen kom fram til at årets florakartleggingshelg skal legges til Skjerstad kommune. Tidspunktet for samlinga blir ca. 24-27. juli. Mats tar noen kontakter for å sjekke ut overnattingsmuligheter. Invitasjon bør sendes ut så snart som mulig. Det framkom at fjorårets kartleggingsoppdrag for Fylkesmannen gikk ut med et overskudd på omlag 15.000 kroner. Dette er midler som kan benyttes til årets florakartlegging.

Plantestudier
Den siste timen av seminaret gikk til studier av utvalgte belegg fra Tromsø museums herbarium.

Trond Skoglund
referent
Ørnes, 20.02.2003

22.02 2003- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.