Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Tur til Misværfjæra og Sørdalen i Skjerstad 22. juni

Salten Naturlag og Norsk Ornitologisk Forening i Bodø arrangerer dagstur til Skjerstad søndag 22. juni. Første turmål er fjæra i Misvær for å se på ender og vadere. Deretter går turen innom Loddvatnet, så videre oppover Sørdalen for å oppleve fugle- og plantelivet i fjellbjørkeskogen.

Frammøte: Herredshuset i Bodø kl. 07.30, eller Esso på Tverlandet kl. 08.00.
Turledere: Helge Dypfest (NOF) og May-June Knutssøn (SN, midlertidig?)

19.06 2003- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.