Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

14 påmeldte til samlinga i Skjerstad 24-28. juli

Salten Naturlag har invitert planteinteresserte til florakartleggingsdager i Skjerstad kommune 24-28. juli. Per dags dato er det 14 påmeldte. Det er hyggelig å se at det er flere nye fjes, som ikke har deltatt på våre inventeringssamlinger tidligere. Det er også hyggelig å registrere at mange av de som har deltatt tidligere år kommer igjen.

Her følger litt informasjon til de påmeldte deltakerne, som er:
Åse Bøilestad Breivik, Inndyr
Knut Brun, Rognan
Lars Dalen, Ølensvåg
Torstein Engelskjøn, Tromsø
Inger Navjord, Fauske
Mats G. Nettelbladt, Bodø
Birgit Nyaas, Misvær
Olav Nyaas, Misvær
Trond Risdal, Porsgrunn
Gunhild Rønning, Beitstad
Ragnar Skjerstad, Fauske
Trond Skoglund, Ørnes
Geir Arne Vinje, Fjerdingby
Carola Waldmann, Norderstedt

Oppmøte
Vi håper så mange som mulig kan møte opp i løpet av ettermiddagen/kvelden onsdag 23. juli. Det vil bli gjennomgang av opplegget denne kvelden. Vi regner også med å bruke en del av torsdags formiddag til praktisk gjennomgang av feltmetodikk o.l.

Transport
Vår base, Vestvatn grendehus, ligger omlag 8 kilometer sør for Misvær sentrum og 3 km nord for veikrysset på Vesterli mot Beiarn. Ta av fra FV812 på Brekke, følg skilt i retning Vestvatn (skianlegg). Huset ligger om lag 100 meter fra fylkesveien. Avstanden fra nærmeste punkt på E6, dvs. Nestby i Saltdal er omlag 3 mil. Avstanden fra nærmeste punkt på RV17, dvs. Tuv ved Saltstraumen er nærmere 5 mil.

Vi regner med at den enkelte tar seg fram til Vestvatn på egen hånd, enten med egen bil eller i samkjøring med andre. Dersom noen har problemer med å finne fram, ta kontakt med turlederne for nærmere informasjon.Ved eventuell bruk av offentlig transport fra Bodø, kan vi være behjelpelig med informasjon om rutetider. Vi kan også organisere henting fra Bodø, Fauske eller Rognan. Ta kontakt!

Det vil bli nødvendig med kjøring rundt om i Skjerstad kommune for å komme til kartleggings- områdene, så vi ser gjerne at noen tar med privatbil. Vi har behov for 4-5 biler.

Kost og losji
Salten Naturlag har leid Vestvatn grendehus som base under kartleggingsdagene. Her er to soverom med i alt seks køyer, noe som betyr at flere nok må tilbringe natta på flatseng. Ta med sovepose! Vi skal prøve å ordne med noen ekstra madrasser, men de som har campingseng, luftmadrasser el.l. kan med fordel ta disse med. Overnattinga på grendehuset er gratis.

I huset fins fire toaletter og to garderober med tre dusjer hver. Midt i huset er det en stor sal med scene så her får vi god plass! Kjøkkenet er nylig utvida og modernisert.

All mat kjøpes inn samlet og bekostes av Salten Naturlag. Alle måltider tilbereder vi selv på kjøkkenet på grendehuset. Kjøkkentjenesten går på rundgang. Dersom noen har spesielle ønsker/vaner i matveien bør de ta med seg det de trenger selv.

NB! Av hensyn til provianteringen ber vi om at deltakerne gir beskjed om hvilke dager de vil delta.

Kartleggingsarbeidet
Vårt mål med kartleggingsdagene er å få registrert karplantelivet i flest mulig UTM-ruter på 5 ganger 5 kilometer (5-km-ruter) i Skjerstad kommune. Hvilke ruter som skal prioriteres vil vi komme tilbake til når vi møtes i Skjerstad. Deltakerne deles opp i grupper på 2-4 personer, som arbeider sammen i en tildelt rute. Under registreringsarbeidet benyttes fortrinnsvis krysslister, hvor de vanligste plantene krysses en gang i hver 5-km-rute. For en rekke mindre vanlige arter noteres alle observasjonssteder eksakt. Feltmetodikken vil bli demonstrert første kvelden/formiddagen. På www.saltenflora.no, under pekeren "Metodikk", kan du lese/laste ned mer informasjon om kartleggingsmetodikken. Fra nettstedet kan du også laste ned krysslister, inventeringsskjema o.l., slik at du kan gjøre deg kjent med disse på forhånd.

For å dokumentere funn av mindre vanlige arter og/eller få en sikker bestemmelse på en del vanskelige planter, vil det være nødvendig å samle disse inn for nærmere gransking. På kveldene vil det nok bli litt etterarbeid med innsamla belegg, som skal presses, nummereres og journalføres med alle tilhørende opplysninger. Alle belegg som samles inn i Skjerstad sendes etter hvert til Tromsø museums herbarium.

Nødvendig utstyr
Under selve kartleggingsarbeidet vil det bli relativt lange dager ute i friluft, uansett vær, både i lavlandet og til fjells. Det er derfor viktig at deltakerne tar med klær og utstyr tilpasset nordnorske uteforhold. Her er noen tips:
* Fjellsko/støvler
* Vindtett jakke/bukse
* Regntøy
* Varmt tøy under fra topp til tå
* Votter og lue
* Tørt klesskift
* Sovepose
* Ryggsekk som rommer det du trenger for dagsturer
* Termos

Har du noen spørsmål ?
Ikke nøl med å ta kontakt med en av turlederne:
Mats G. Nettelbladt tlf. 75 58 73 45 p/ 75 53 16 03 a/ epost: mndt@frisurf.no eller
Trond Skoglund tlf. 75 75 38 06 p/ 75 72 15 82 a/ epost: trskoglu@online.no

Fra onsdag ettermiddag er vi på Vestvatn og kan nås på mobiltelefon 975 20 734 (Trond) og 416 38 037 (Mats).

20.06 2003- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.