Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

50.000 registreringer i databasen

Prosjekt Saltens Flora etablerte i mars 2002 en internettdatabase for registrering av plantefunn på nettstedet www.saltenflora.no. Nylig rundet vi 50.000 registrerte poster i databasen. Nedenfor finner du litt statistikk for saltenprosjektets kommuner med utgangspunkt i data som er innlagt i databasen.

Tabellen nedenfor viser for saltenprosjektets kommuner antall registrerte lister i databasen, hvor mange 5 x 5 kilometerruter det finnes registreringer i og hvor mange planter som er registrert per 19.08.2003.

Kommune Antall registrerte
lister
Antall registrerte
5-km-ruter
Antall registrerte
planter
Beiarn 227 30 563
Bodø 463 60 614
Fauske 366 26 543
Gildeskål 764 38 622
Hamarøy 66 29 418
Meløy 571 44 582
Saltdal 365 41 448
Skjerstad 318 26 550
Steigen 67 27 485
Sørfold 90 32 497
Tysfjord 91 22 436


Tabellen nedenfor viser de ti 5 x 5 kilometerrutene som per 19.08.2003 har flest registrerte planter.

5-km-rute Kommune Område Antall registrerte
planter
VQ53NØ Gildeskål Inndyr N 464
VQ83SV Beiarn Moldjord 425
VQ53SØ Gildeskål Inndyr S 339
VQ41NV Meløy Ørnes 318
VQ94NØ Skjerstad Misvær 282
WQ15NV Fauske Øyneshalvøya 269
WQ27SV Sørfold Djupvik 254
WQ17NV Fauske Vestvatnli 253
VQ40SV Meløy Holand 249
VR91NV Steigen Alpøya 248

19.08 2003- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.