Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Referat fra botanikksamling i Bodø 7. februar 2004

Sted: Høgskolen i Bodø, avd. for fiskeri- og naturfag.
Tid: Lørdag 07.02.2004 kl. 11-1630.
Tilstede: 12 personer fra Saltdal, Skjerstad, Fauske, Meløy, Gildeskål og Bodø.

1. Åse viste video fra en botanikktur til Gotland 2003, arrangert av Telemark Botaniske Forening.

2. Trond tok en gjennomgang av resultatene fra Skjerstad-samlinga 2003.
Kort oppsummert: 17 deltakere, 37 dagsverk feltarbeid, registreringer i totalt 20 ruter, 8 ruter med mer enn 200 arter, 516 belegg innsamla til TROM. Skjerstad har nå 591 arter i PSF-databasen, mot 480 før registreringssamlinga.

3. Under lunsjen viste Mats lysbilder fra Skjerstad-samlinga 2003.

4. Et utvalg belegg fra Salten Naturlags herbarium ble gjennomgått, likeså noen kartotekkort fra naturlagets plantekartotek.

5. Årets florakartleggingssamling vil bli arrangert 21-25. juli i Hamarøy/Tysfjord. Knut har gjort en henvendelse til Hamarøy kommune og fått tips om to aktuelle steder som kan egne seg som base; et nytt grendehus på Ulvsvåg og skianlegget på Ulvsvågskaret. Knut tar videre kontakt for å få priser og oversikt over fasiliteter.
Mats orienterte om at Norsk Botanisk Forening ønsker å bruke vår kartleggingssamling, samt en samling i Østfold, som praktiske eksempler på lokalflorakartlegging. Dette betyr at vår samling blir omtalt i Blyttia, og at det kan komme interesserte fra hele landet for å delta aktivt og se hvordan opplegget vårt er. Mats har frist til 16. februar med å komme med mer detaljer til Blyttia.

I PSF-databasen er det syltynt med data fra de aktuelle 5-km-rutene for årets kartlegging i Hamarøy/Tysfjord. Et flertall av rutene har null registreringer innlagt. Det bør gjøres en innsats før sommeren med å legge inn eksisterende krysslister, belegg, litteraturinfo osv. Dette vil gi et bedre grunnlag for prioritering av ruter til årets kartlegging.

Trond Skoglund
referent

12.02 2004- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.