Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

76 dagsverk feltarbeid i Hamarøy og Tysfjord

Som et ledd i Prosjekt Saltens Flora arrangerte Salten Naturlag en samling for botanikkinteresserte på Ulvsvåg 22-25. juli 2004. Formålet med samlinga var å få kartlagt floraen i utvalgte deler av kommunene Hamarøy og Tysfjord.

Ulvsvåg grendehus ble brukt som base under den fire dager samlinga. I alt deltok 27 personer fra nær og fjern:

Cathrine Amundsen, 8290 Skutvik (22.07)
Håvard Berg, 8009 Bodø (23-24.07)
Ted Bing, 8590 Kjøpsvik (22-25.07)
Ole Martin Bjørklund, 8294 Hamarøy (22-25.07)
Åse Bøilestad Breivik, 8140 Inndyr (22-25.07)
Knut Brun, 8250 Rognan (22-25.07)
Lars Dalen, 5582 Ølensvåg (22-25.07)
Torstein Engelskjøn, 9047 Tromsø (22-25.07)
Brynhild Ursin Fanuelsen, 1338 Sandvika (22-23.07)
Ingvild Gabrielsen, 8255 Røkland (23-25.07)
Even W. Hanssen, 1450 Nesoddtangen (22-25.07)
Kolbjørn Ingebrigtsen, 8520 Ankenesstrand (22-23.07)
Gunnar Kristiansen, 8522 Beisfjord (22-23.07)
Marit Mjelde, 0494 Oslo (24-25.07)
Inger Navjord, 8200 Fauske (23-25.07
Mats G. Nettelbladt, 8074 Bodø (22-25.07)
Aud Borgsø Olsen, 8026 Bodø (22-24.07)
Knut-Jørgen Olsen, 8026 Bodø (22-24.07)
Trond Risdal, 3942 Porsgrunn (22-25.07)
Gunhild Rønning, 7730 Beitstad (22-25.07)
Jorunn Simones, 3674 Notodden (22-25.07)
Ragnar Skjerstad, 8200 Fauske (23-25.07)
Anna Sofie Skoglund, 8294 Hamarøy (22.07)
Toril Skoglund, 9100 Kvaløysletta22-23.07)
Trond Skoglund, 8150 Ørnes (22-25.07)
Øyvind Tveiterås, 8310 Kabelvåg (22-25.07)
Carola Utz, Norderstedt (D) (22-25.07)

76 dagsverk feltarbeid på dugnad
I alt ble det utført 76 dagsverk feltarbeid i løpet av de fire dagene. I tillegg kommer et betydelig antall dagsverk etterarbeid på kveldstid under selve samlinga og i etterkant av samlinga, med bestemmelser, pressing, systematisering og journalføring av innsamla plantebelegg, samt diverse praktisk arbeid. Alt arbeid ble utført på frivillig basis uten noen form for godtgjørelse.

Etterarbeidet med bestemming og pressing av planter ble ledet av Torstein Engelskjøn fra Tromsø museum. Ole Martin Bjørklund bistod feltbotanikerne med sin uvurderlige lokalkunnskap om natur og geografi i kartleggingsområdet.

Feltlagene og feltarbeidet
Deltakerne ble delt inn i fem lag. Lagenes oppgave var å registrere flest mulige planter i UTM-ruter på fem ganger fem kilometer (25 kvadratkilometer). Hvert lag brukte en dag på hver rute. For hver rute førte lagene en såkalt kryssliste. Vanskelige og/eller interessante planter ble samlet inn for nærmere bestemmelse og pressing. Alt innsamla materiale vil bli sendt til Tromsø museum for arkivering.

Til lagsoversikten under kan bemerkes at noen av deltakerne var med alle fire dagene, mens andre deltok i kortere tidsrom på en til tre dager (se parantes i navnelista ovenfor).

Lag 1: Åse Bøilestad Breivik, Aud Borgsø Olsen, Toril Skoglund, Anna Sofie Skoglund, Inger Navjord, Ragnar Skjerstad.
Lag 2: Knut Brun, Gunhild Rønning, Knut-Jørgen Olsen, Håvard Berg, Cathrine Amundsen.
Lag 3: Even W. Hanssen, Jorunn Simones, Lars Dalen, Gunnar Kristiansen.
Lag 4: Mats G. Nettelbladt, Ted Bing, Øyvind Tveiterås, Ingvild Gabrielsen, Marit Mjelde.
Lag 5: Trond Skoglund, Trond Risdal, Carola Utz, Kolbjørn Ingebrigtsen, Brynhild Ursin Fanuelsen.

Kartlagte ruter
22 UTM-ruter på fem ganger fem kilometer ble kartlagt, 12 i Hamarøy og 10 i Tysfjord. I utgangspunktet var det gjort lite eller ingenting av systematiske plantelivsundersøkelser i de utvalgte rutene.

Tabellen under viser hvilke ruter og områder som ble kartlagt, med feltlag (se ovenfor) og kartleggingsdato. Tabellen er sortert på kommune og rute.

Kommune

Rute

Område

Lag

Dato

 

 

 

 

 

Hamarøy

WR25NØ

Brennvik - Vassbotn

2

25.07

 

WR26SØ

Hellevik

3

25.07

 

WR33NØ

Lagmannsvik - Straumsnesøya

1

24.07

 

WR34NV

Kaldvåg - Kaldvågvatnet

1

23.07/25.07

 

WR34NØ

Skarpheia - Varpelva

3/4

24.07/25.07

 

WR34SV

Karlsøybotn

3

23.07

 

WR35NV

Porsneset

5

25.07

 

WR35NØ

Sørkil

2

24.07

 

WR35SV

Finnvikpollen - Nygårdsheia

1

22.07/23.07

 

WR35SØ

Ulvsvågskardet - Tørpelvatnet

4

23.07/24.07

 

WR36SØ

Nordkil - Tortenåsen

5

22.07

 

WR44NV

Dragsvatna

4

22.07

 

 

 

 

 

Tysfjord

WR37SØ

Tysnes

5

23.07

 

WR44NV

Trongsundet N og S

4

22.07

 

WR44NØ

Drag - Hellandsberg

5/4

24.07/25.07

 

WR44SØ

Hellandsberg S

4

25.07

 

WR45NV

Båtstøvatnet

3

22.07

 

WR45NØ

Rørvika

3

22.07

 

WR45SV

Tørpelvatnet Ø - Grytafjellet

4

24.07/25.07

 

WR46NV

Storjord - Bogveten

2

23.07

 

WR46SØ

Stongneset

2

22.07

 

WR47SV

Tysnes - Korsnes

5

23.07

02.11 2004- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.