Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Soppturer i Bodø høsten 2005

Salten Naturlag er lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbund og arrangerer høsten 2005 følgende soppturer i Bodø:

Søndag 28. august kl. 12 - Sandjordaområdet
Møteplass: Parkeringsplassen ved Hestesenteret/Soløyvatnet.
Soppsakkyndig: Kurt Stien tlf. 75 51 51 08.

Tirsdag 30. august kl. 18 - Skaumarka
Møteplass: Grendehuset Skau.
Soppsakkyndig: Aud Pedersen tlf. 75 51 15 53.

Tirsdag 6. september kl. 18 - Mot Kålhus
Møteplass: Kålhuskrysset.
Soppsakkyndig: Bjørg H. Jakhelln tlf. 75 56 06 08.

Torsdag 8. september kl. 18 - Bestemorenga
Møteplass: Bestemorstua.
Soppsakkyndig: Mats G. Nettelbladt tlf. 75 58 73 45.

Tirsdag 13. september kl. 18 - Tverlandsmarka
Møteplass: Essostasjonen på Tverlandet.
Soppsakkyndig: Mary Normann tlf. 75 53 23 45.

Torsdag 15. september kl. 18 - Arlia
Møteplass: Parkeringsplassen ved Arlia.
Soppsakkyndig: Geir Helland tlf. 915 24 120.

I tillegg vil det bli arrangert en sopptur i Fauske-området i løpet av august- september med soppsakkyndig Marit Nystadbakk. Turen kunngjøres i Salten-avisene.

15.08 2005- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.