Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Årsmelding 2005 Salten naturlag

Styret i Salten naturlag har i 2005 hatt flat struktur og bestått av:
Styremedlemmer: Aud Pedersen, Rune Bjarghov og Ingvild Gabrielsen.
Varamedlemmer: May-June Knutssøn, Åse B. Breivik og Helga Vik.
Bernt Gunnar Østerkløft har vært ekstern regnskapsfører.
Revisor: Knut Jørgen Olsen og Liv Åse Borch
Valgkomite: Mats Nettelbladt og Svein Dundas

Medlemsmøter

Lørdag 5. februar: Botanikkseminar på Høgskolen.
Tirsdag 8. februar: Årsmøteforedrag av Mats Nettelbladt om Florakartlegging i Salten, 15 fremmøtte.
Lørdag 5. november: Botanikkseminar Høgskolen.
Tirsdag 22.november: Julemøte – foredrag av Ingvild Gabrielsen om Biologisk mangfold i Bodø, 31 fremmøtte.

Turer

Tirsdag 10. mai: Fugletur på Rønvikjordene
Samarbeid med Barnas turlag og NOF-Bodø. Ca. 30 fremmøtte i dårlig vær. Vi fikk sett rødstilk, rødvingetrost og mange andre fugler, samt vært med på merking av gransanger.

Søndag 22.mai: Verdens internasjonale Biologisk mangfold-dag
Totalt 16 fremmøtte inkludert Viggo Albertsen fra NOF Bodø med teleskop. Været var bra. Turen startet i fjæra i Valosen der vi så på tang, tare, skjell, tanglopper og børstemark, Etter en times tid gikk vi oppover mot Futelva, her fant vi vårkål og så på trærne i Edmanngården; sommereik, alm og hestekastanje. Det var dessverre for stor vannføring til at vi så elvemusling. Langs elva så og hørte vi sivspurv.

Ved Manndjupålen langs Futelva var Aud Pedersen og Per Sundsfjord. Aud hadde laget neslesuppe. Per fyrte bål og kokte kaffe. Suppa ble budt fram til forbipasserende og familier som oppholdt seg ved Manndjupålen. I overkant av 30 personer ble servert suppe og kaffe. Det ble informert om biologisk mangfold-dagen og delt ut foldere fra Salten naturlag og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Ved Futelva ble det også laget en natursti. Spørsmålene dreide seg om natur, dyre- og planteliv. Det var ca. 15 stykker som gjennomførte naturstien, og alle fikk premie (godteri, div. sportsutstyr sponset av sportsbutikker og Bodømarka-kart sponset av Bodø kommune).

Onsdag 25. mai: Nyttevekster ved Bodøsjøen
Mats Nettelbladt var turleder. Seks fremmøtte deltagere i dårlig vær fikk lære litt mer om ville nytteplanter som mjødurt, karve og brennesle. På turen så vi også nærmere på forekomster av gulveis og tindved, og ikke minst alle fjellplantene som vokser på kalkbergene langs kysten.

Søndag 5. juni: Geologi-/botanikktur Åseli-Kjøpstad
Totalt 29 fremmøtte deltagere i dårlig vær. Turen startet med Arne Sivertsen som turleder. Ved Åseli har istiden lagt igjen en tydelig endemorene. Vi fikk se hvordan steinene hadde laget furingsstriper i berget, og hvordan sprekker i berget var blitt fylt av andre bergarter som dannet lysere striper. Fascinerende var det å se hvordan disse senere var blitt forskjøvet i forhold til hverandre. I Ertenvågdalen så vi på dolomitt som dannet fine, små krystaller i sand. På Kjøpstad var Åse Bøilestad Breivik turleder. Hun hadde året før funnet vårerteknapp i lia ved Kjøpstad. Vårerteknapp har nordgrense i Beiarn. Funnstedet på Kjøpstad ligger nesten på linje med disse, mens det er flere kommuner sørover til den neste. Oppe i en bratt skråning sto den perfekt i blomst og lyste opp i vårskogen. Ellers var det en nydelig, frodig sørvendt kalkskogsvegetasjon rundt oss, med mye tysbast, og brunrot og lodneperikum i god vekst. Til slutt gikk de ivrigste en tur ned til fjæra og så på en pors-forekomst.

Søndag 19. juni: Villblomstens dag ved Buholmen friluftsområde
Aud Pedersen var turleder. 10 fremmøtte. Journalister fra Avisa Nordland deltok, resultatet ble 3 sider i helgetillegget for avisa den 2. juli. Mye av fokuset i reportasjen var lagt på Salten naturlag. Plantene ble gjengitt i Avisa Nordland senere i juli med omtalen som de ikke hadde tatt med i første omgang. Fotografier og reportasje fra turen ble også offentliggjort i bydelsavisa Nor'sia.

Søndag 10. juli:
Etter anmodning fra presten Anne B. Jørgensen fortalte Aud Pedersen om sin interesse for ville planter og om Salten naturlag fra prekestolen i Rønvik kirke.

Lørdag 2. juli- Søndag 3. juli: Junkerdalsura/Skaitiaksla
Turen var et samarbeid med BOT og Fylkesmannen. Mats Nettelbladt og Ragnar Skjerstad var turledere. Turen ble arrangert i forbindelse med åpning av Nordland Nasjonalparksenter. Det var strålende være begge dagene. Første dagen da vi gikk i Junkerdalsura deltok ca. 30 personer, på søndagen da turen gikk til Skaitiaksla var det åtte deltagere.

20-24. juli: Florakartlegging i Saltdal
26 botanikkinteresserte fra hele landet deltok. I løpet av de fire dagene ble det utført 85 dagsverk feltarbeid. I tillegg kommer om lag 25 dagsverk etterarbeid på kveldstid under selve samlinga. Torstein Engelskjøn ledet arbeidet med bestemming og pressing av planter. Totalt 28 5km-ruter ble kartlagt. Det totale artstallet i Saltdal kommune i Salten Naturlag sin plantedatabase økte fra 537 til 627 etter kartleggingen.

Soppturer:
Seks soppturer ble avviklet i tidsrommet 28. august til 15. september. Totalt 89 mennesker deltok på turene. Værforholdene på de siste turene var svært dårlige, kanskje bør man neste år legge disse litt tidligere i soppsesongen. Turledere var Kurt Stien, Bjørg Heggstad Jakhelln, Mary Normann, Geir Helland, Mats Nettelbladt og Aud Pedersen, som alle er soppsakkyndige.. Det ble ikke rapportert om sjeldne funn. Noen av turlederne har i sin rapport ønsket seg en sopptur lagt til rette for de spesielt interesserte i et ukjent område av Salten – til oppfrisking av kunnskaper og diskusjoner.

Informasjon og omtale:
Turene er blitt annonsert på ”Det skjer”-sida i Avisa Nordland. Noen turer og arrangement er også annonsert i egen annonse i Avisa Nordland, på NRK-Nordland, på flymuseet, og på oppslagstavler. Turprogrammet har vært tilgjengelig på www.saltenflora.no. Soppturene har vært annonsert i tidsskriftet ”Sopp og nyttevekster”.

Ny informasjonsfolder er laget av styret med god hjelp av Knut Jørgen Olsen. Folderen er utlagt på Bodø bibliotek, og på Flymuseet.

Den 16. august var Aud Pedersen og en journalist fra NRK Nordland på sopptur i Kløkstadmarka, innslaget ble sendt flere ganger på NRK-Nordlands formiddagssending.

"Vårfagerhatt funnet - ny for Nord Norge" står omtalt i Sopp og nyttevekster nr. 2/2005

Funn av grønlandsstarr i Gildeskål like etter ”Florakartlegging i Saltdal” av deltaker Lars Dalen, står omtalt i Blyttia nr. 3/2005.

27.02 2006- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.