Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Årsmøte i Salten naturlag 14. mars 2006

Styret i Salten Naturlag inviterer til årsmøte tirsdag 14. mars 2006 kl 19.00 i kantina på Bodø videregående, avdeling Asphaugen.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av saksliste
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2005
6. Innkomne saker
7. Valg

Revidert regnskap og valgkomiteens forslag til nytt styre framlegges på årsmøtet.

Frist innkomne saker til årsmøte er 1. mars.

Årsmøte foredrag med professor i marinbiologi Stig Skreslet (før årsmøtet):

Biologisk mangfold i fjorder og kystfarvann

Enkel bevertning.

Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen.

Vel møtt!!

Med vennlig hilsen

Styret Salten Naturlag

27.02 2006- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.