Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Vår- og sommerprogram Salten Naturlag 2006

Søndag 30. april - Fugletur til Mjønes.

Vi besøker denne klassiske trekkfugllokaliteten som allerede tidlig på våren kan by på mye spennende. Turen passer for barnefamilier. Samarbeid med ornitologisk forening avd. Bodø. Frammøte ved Herredshuset kl 09.30 eller Esso Tverlandet kl 10.00. Turleder Arne Nystad.

Torsdag 4. mai - Blåveistur.

Tur til to ulike blåveislokaliteter i Bodømarka. Oppmøte i Maskinisten kl. 18.00. Turleder Ingvild Gabrielsen.

Onsdag 24. mai - Fugletur.

Ettermiddagstur til Rønvikjordene i samarbeid med Barnas Turlag og ornitologisk forening avd. Bodø. Vi ser nærmere på fuglelivet langs elveparken og får kanskje være med på merking av fugler. Oppmøte vis á vis Esso Bodøelv kl. 17.00. Turledere Viggo Albertsen, Lena Rønhaug, Ingvild Gabrielsen.

Søndag 11. juni - Geologitur til Meløy og Gildeskål.

Vi ser på grotter og hevede strandlinjer. Oppmøte ved nordsiden av Storviktunnelen, ved avkjørselen til Forstranda, kl. 11.00. Ta med lommelykt, mat og drikke. Turleder Arne Fjalstad.

Onsdag 21. juni - Kurs i bruk av plantekryssliste.

Praktisk bruk av plantekryssliste blir gjennomgått på Kjøpstad i Gildeskål. Oppmøte ved avkjørsel til Sandhornøya kl. 19.00. Kursledere Åse B. Breivik og Mats Nettelbladt.

Lørdag 24. juni-søndag 25. juni - Junkerdalsura/Skaitiaksla.

Den årlig fellesturen med Bodø og omegn turistforening til dette botaniske smørøyet går som vanlig i den fineste forsommertida. Overnatting på Trygvebu. Sett av helga! Påmelding til Intersport i Glasshuset tlf 75549850 eller på www.bot.no. Påmeldingsfrist 21. juni. Med forbehold om minst fem deltagere søndag. Turleder Ragnar Skjerstad.

Torsdag 20. juli-søndag 23. juli - Florakartlegging i Steigen.

Prosjekt Saltens Flora fortsetter kartlegging av floraen i Salten. Mer informasjon finner du her. Påmelding til Trond Skoglund mob. 97520734, epost: trskoglu@online.no eller Mats G Nettelbladt, tlf. 75587345 privat, epost: mndt@online.no. Påmeldingsfrist 1. juni.

Tirsdag 15. august - Botanikktur til Bjørndalen ved Myklebostad (Myklebostadura).

Vi besøker denne kjente plantelokaliteten i Bodø. Oppmøte ved Herredshuset kl. 17.30. Turledere Åse B. Breivik og Ingvild Gabrielsen.

23.04 2006- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.