Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Årsmelding 2006 Salten naturlag

Styret i Salten naturlag har i 2006 hatt flat struktur og bestått av:
Styremedlemmer: Aud Pedersen, Arne Fjalstad og Ingvild Gabrielsen
Varamedlemmer: Åse B. Breivik, Helga Vik og Håvard Berg

Bernt Gunnar Østerkløft har vært ekstern regnskapsfører.

Revisor: Knut-Jørgen Olsen og Liv-Åse Borch
Valgkomite: Mats Nettelbladt og Svein Dundas

Medlemsmøter:

Lørdag 25. februar: Botanikkseminar på Høgskolen.
Tirsdag 14. mars: Årsmøteforedrag av Stig Skreslet: ”Biologisk mangfold i fjorder og kystfarvann”. 21 fremmøtte.
Lørdag 18. november: Botanikkseminar Høgskolen.
Tirsdag 22.november: Julemøte – foredrag av Arne Fjalstad: ”Linjer i landskapet – geokunst i nord”, ca. 15 fremmøtte.

Turer:

Søndag 30. april: Fugletur til Mjønes
Samarbeid med NOF-Bodø. Nydelig vær og observasjoner av mange forskjellige arter.

Torsdag 4. mai: Blåveistur i Bodømarka
Ca. 10 fremmøte fikk med seg denne vårturen i Bodømarka. Ingvild Gabrielsen var turleder. Vi besøkte to kjente blåveislokaliteter. Været var bra og blåveisen sto i full blomst under Junkerfjellet. En flott tur der vi også fikk nyte den fantastiske utsikten over Bodøhalvøya.

Onsdag 24.mai: Fugletur på Rønvikjordene
Samarbeid med Barnas turlag og NOF-Bodø. Ca. 30 fremmøtte i ganske bra vær. Vi fikk sett brushane, rødstilk, rødvingetrost, storspove og mange andre fugler.

Søndag 11. juni: Geologitur til Meløy og Gildeskål.
Turen ble gjennomført med ca. 15 deltakere. Først besøkte vi Novikahula (Brusteinarhola), vest for riksvei 17, ved Storviktunnellen. Denne hula er en såkalt brenningshule, ei stor åpen hule , gravd ut av bølgene i ei relativt løs skiferbergart, da havnivået var ca. 80 m over dagens. Dette skjedde under siste istid for ca. 10 000 år siden. Turen gikk videre til ei langstrakt, noen hundre meter lang hulegang, kalt Lønngangen. Den var ikke så lett å finne, slik at bare de mest tålmodige fikk en unik opplevelse - å gå og smyge seg gjennom et gammelt tørrlagt elveløp i ei marmorbergart.

Onsdag 21. juni: Kurs i bruk av plantekryssliste
Fra vegkrysset på Kjøpstad dro vi over til Sandhornøya, der vi tok for oss lia på Øyjord. Med fem frammøtte ble det nok GPSer til alle, så vi fikk trent på alle sider av det å føre en kryssliste etter prosjekt Salten floras metodikk. Lia var variert, til dels rik, og 144 plantearter ble registrert på turen. Utsikten da vi kom opp over tåka var uforglemmelig.

Lørdag 24. juni: Botanikktur i Junkerdalsura
Samarbeid med BOT. Feil dato stod oppført i i BOT-programmet, da dette ble oppdaget var det for sent å endre det. Pga. kun fire deltagere ble turen til Skaitiaksla på søndagen avlyst. To av deltakerne dro likevel til Trygvebu på egen hånd. Fint vær og interessant tur.

Tirsdag 4. juli: Orkidetur til Buholmen
Samarbeid med Kjenn Bodø. Det møtte ca. 60 mennesker på gjesteparkeringsplassen til Kløkstad fritidshamn kl. 18.00. Der ønska Helga Vik dem velkommen og orienterte i få ord om da strandområdet ble kjøpt opp av Bodø kommune i 1969 med statlig støtte. Ulv Holbye gjorde de oppmøtte oppmerksom på kystsonereservatet på Skjelstad. Det er ikke tillatt å kjøre inn der, men ingen hindringer finnes. Skilting for reservatet finnes bare mot sjøsiden selv om området ligger like ved RV 834. Turen gikk så ut på Buholmen der vi så på de orkidéene som finnes i stort antall. Der er stortveblad, brudespore (rød), rødflangre og noen få grønnkurler. Noen av deltakerne fant flere grønnkurler. Helga Vik viste fram to orkidéer som hun hadde tatt med fra Fenes og som ikke vokser på Buholmen. Det var en flekkmarihand og en lappmarihand. Det var også interesse for andre planter som karve, rosenrot og marinøkkel.

Været var brukbart, oppholdsvær, men med kald nordvestvind da vi skulle drikke kaffe i vika. Arrangementet oppfattes som positivt pga. det store frammøtet og interessen for plantene.

Florakartlegging i Steigen 20.-23. juli
35 mennesker fra hele Norge deltok på Prosjekt Salten flora sin inventeringsleir i Steigen. Vi var innkvartert på sentralskolen i Leinesfjord, der de fleste tilreisende lå på flatseng i klasserom og i gymsalen. Frokost og middag ble servert på skolekjøkkenet. Også en god del lokale folk deltok på kartleggingen. Onsdagskvelden ble som vanlig brukt til orientering om prosjektet, kartleggingsmetodikken og det planlagte oppdraget i Steigen. I løpet av de neste dagene dro grupper på ca fire personer ut til alle kanter av kommunen. Utstyret består av GPS, kart og krysslister. Vanligvis registrerer man i løpet av en dag hva som vokser i en 5x5 kilometers rute, men med mye fjell og øyer må dette justeres etter behov. Rutene var prioritert på forhånd, slik at dårlig registrerte områder som kunne være botanisk interessante var førsteprioritet under kartleggingen. Om kveldene foregår pressing, journalføring og sosialt samvær Det ble gjort registreringer i 32 femkilometersruter, og antall karplantearter som er registrert i Steigen økte fra 631 til 678. Allerede nå har flere meldt seg på neste sommers leir i Sørfold, og leirene våre har hatt flere deltakere for hvert år.

Tirsdag 15. august: Botanikktur i Bjørndalsura
Ca. 20 personer deltok på turen, og været var fint. Vi fulgte en sti oppover til den sandfylte rasmarka som skaper et helt spesielt miljø. Mellom tindvedbuskene sto fagerknoppurt i blomst, og ellers fikk vi se bergrøyrkvein og mange kalkkrevende arter. Følget spredde seg etter hvert, noen gikk opp på toppen, mens andre krysset gjennom den særpregede ura.

Soppturer:

Det ble arrangert 5 soppturer i regi av Salten naturlag i 2006. Den første var ei samling for sopp-sakkyndige på Rognan den 26. august. Åtte, det vil si nesten alle soppsakkyndige i Salten, møtte til oppfriskningskurs. Deltakerne hjalp hverandre til å bestemme «vanskelige» arter. Kurset var svært nyttig for oss som skulle veilede publikum på åpne soppturer senere. Vi må prøve å få i stand en slik samling hver høst, gjerne med en autorisert veileder.

De fire åpne turene i Bodø-distriktet fikk mange deltakere etter at de var godt kunngjort i avisene og radio, fra 11 til godt over 20 møtte opp på de faste funnstedene.

Informasjon og omtale:

Turene er blitt annonsert på ”Det skjer”-sida i Avisa Nordland. Noen turer og arrangement er også annonsert i egen annonse i Avisa Nordland, på NRK-Nordland, på flymuseet, og på oppslagstavler. Turprogrammet har vært tilgjengelig på www.saltenflora.no. Soppturene har vært annonsert i tidsskriftet ”Sopp og nyttevekster”.

22.02 2007- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.