Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Årsmøte i Salten Naturlag 26. februar

Det avholdes årsmøte i Salten Naturlag tirsdag 26. februar 2008 kl. 1900. Møtested: Høgskolen i Bodø, Rom 2437 inngang E.

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Saker til behandling
a. Kontingentøkning
8. Innkomne forslag
9. Valg

Styret består i dag av Beate Venaas Røkke, Aud Pedersen og Arne Fjalstad samt varamedlemmer Åse B. Breivik, Helga Vik og Håvard Berg. Varamedlemmene er alle valgt for ett år. I tillegg er Arne Fjalstad på valg i år.

Valgte revisorer har vært Svein Dundas og Knut-Jørgen Olsen. Valgkomité har vært Mats Nettelbladt og Ingvild Gabrielsen.

Både revidert regnskap og valgkomiteens forslag til nytt styre ligger vedlagt samt orientering om styrets forslag til kontingentøkning.

Ifølge vedtektene er fristen for forslag til årsmøtet 1/12. Det er tidligere praksis å akseptere forslag som kommer raskt etter årsmøteinnkallingen. Det er derfor fortsatt mulig å komme med forslag til behandling under årsmøtet.

Kveldens tema er Prosjekt Saltens Flora:

”Resultater fra florakartleggingen i Sørfold 19.-22. juli 2007”

Det blir som vanlig servering og anledning til en prat under kvelden. Kaffespleis kr 50 pr person.

Velkommen!

Møtepapirene kan fås ved henvendelse til Salten Naturlag, e-post: salten_naturlag@hotmail.com

Beate Venaas Røkke
leder

14.02 2008- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.