Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Bli med på florakartlegging i Fauske onsdag 23 – søndag 27. juli 2008!

Prosjekt Saltens Flora vil med dette invitere alle botanikkinteresserte til fire spennende dager med florakartlegging i Fauske kommune. Det er sjette året vi arrangerer inventeringssamling i en av av de ni saltenkommunene i Nordland. De to siste samlingene, i Steigen 2006 og Sørfold 2007, samlet begge mer enn tretti deltakere fra hele landet.

Fauske er en fjord- og fjellkommune øst for Bodø, med kort avstand fra fjord til fjell og en variert og storslagen natur. Fauske har alt fra havstrender, store sammenhengende myrområder og rike skogslier til svære fjellområder og evig is. Berggrunnen er variert, med baserike bergarter mange steder både i lavlandet og fjellet. Kommunesenteret heter Fauske og ligger om lag seks mil øst for Bodø.

Erikstad videregående skole på Fauske vil være vår base, hvor vi overnatter på flatseng og ordner alle måltider selv. Vi møtes på skolen om kvelden onsdag 23. juli for en felles gjennomgang av opplegget for kartleggingsarbeidet. Feltarbeidet starter torsdag morgen.

Kommunen har tidligere vært besøkt av botanikere, og deler av kommunen er rimelig godt kartlagt, bl.a. fjellområdene øst og sør for Sulitjelma, som er kjent som et av de rikeste plantefjellområdene i landet. Her finnes bl.a. bergjunker, lapprose, tinderublom, dvergrublom, kantlyng, sølvkattefot og brannmyrklegg. På Øyneshalvøya finnes den østligste forekomsten av flueblomst i Salten, og like i nærheten trekker fjellplanten lodnebergknapp helt ned på strandbergene. I samme område finner vi rike kalkfuruskoger. Like nord for Fauske sentrum finnes store myrområder med variert myrvegetasjon. Helt nord i dette området er Fauskeeidet naturreservat, et våtmarksområde med en av få forekomster av bendeltjønnaks i Norge og hvor brunskjene har sin kjente nordgrense.

I det hele tatt er det mye spennende å finne i Fauske. Og mye er ennå ugjort når det gjelder systematisk kartlegging av floraen. Kommunen har 76 UTM-ruter på fem ganger fem kilometer. I nesten halvparten av disse er det ikke registrert en eneste plante. Vi håper å kunne rette litt på dette i løpet av de fire julidagene i sommer. Både i Steigen 2006 og Sørfold 2007 kartla vi mer enn 30 femkilometerruter, og i enkelte ruter fant vi mer en 300 ulike planter.

Vi benytter en kartleggingsmetode utviklet i forbindelse med Prosjekt Saltens Flora, som i korte trekk går ut på å registrere floraen i UTM-ruter på fem ganger fem kilometer. Deltakerne jobber sammen i grupper på 3-5 personer, og hver gruppe inventerer en rute per dag. Gruppene bestemmer selv hvilke ruter de vil ta, og her blir det tatt hensyn til personlige ønsker, både interessemessig og med hensyn til hvor sprek du er.

Under registreringsarbeidet benyttes vår lokale kryssliste med norske navn eller et inventeringsskjema, der hver art krysses/noteres minst en gang i hver rute. For en rekke mindre vanlige planter skal alle observasjonssteder angis eksakt. Vanskelig og mindre vanlige planter samles inn for sikker artsbestemmelse og sendes etter hvert som dokumentasjon til Tromsø museum. På kveldstid blir det sosialt og faglig samvær.

Også i år vil vi ha et spesielt øye for sjeldne og trua planter, såkalte rødlistearter. Disse vil bli kartlagt særskilt, som et ledd i det nasjonale rødlisteprosjektet. I Sørfold registrerte vi 17 rødlistearter, på til sammen mer enn femti lokaliteter.

Mer om Prosjekt Saltens Flora finner du via menypunktene til venstre på åpningssida. Her kan du laste ned krysslister, inventeringsskjema og en veileder i florakartlegging, samt lese om resultatene fra våre tidligere inventeringssamlinger.

Påmelding skjer til Mats G Nettelbladt på mobil 416 38 037 eller e-post mndt@online.no eller til Trond Skoglund på mobil 975 20 734 eller e-post trskoglu@online.no

Påmeldingsfrist er 1. juni.

Velkommen til uforglemmelige dager i Salten!

Vennlig hilsen

Trond Skoglund & Mats G Nettelbladt

Meløya/Moldjord, 26.02.2008

26.02 2008- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.