Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Registrering av fremmede plantearter

Norsk Botanisk Forening oppfordrer alle i år til å registrere forekomster av fremmede, og antagelig uønskede plantearter. Du har kanskje en forekomst nær deg? Det er viktig at vi bidrar til å få kartlagt det virkelige omfanget av disse i Norge.

Til dette egner nettstedet www.artsobservasjoner.no seg ypperlig.

Logg deg inn på rapportsystemet for vekster (få passord hvis du er ny bruker) og sett i gang med registreringen. Last gjerne opp bilde(r) hvis du har det. Skriv inn hvis du har gjort noen tiltak for å bekjempe/begrense forekomsten.

Aktuelle arter er i første rekke disse ”topp 12”:

Hagelupin – Lupinus polyphyllos

Tromsøpalme – Heracleum persicum

Kjempebjørnekjeks –Heracleum mantegazzianum

Russekål – Bunias orientalis

Kjempespringfrø – Impatiens grandiflora

Vasspest – Elodea canadensis

Kanadagullris – Solidago canadensis

Rynkerose – Rosa rugosa

Parkslirekne – Fallopia japonica

Kjempeslirekne –Fallopia sachalinensis

Edelgran – Abies alba

Platanlønn – Acer pseudoplatanus

Informasjon om artene og bekjempelse av dem finner du på flere faktaark på www.sabima.no og www.artsdatabanken.no.

18.06 2009- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.