Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - samling i Bodø lørdag 5. november 2011

Lørdag 5. november kl. 10 blir det høstsamling for saltenbotanikerne på Universitetet i Nordland, Bodø.

På programmet står bildevisning, evaluering og gjennomgang av rapport fra årets florainventering i Sulisfjella, arbeid med beleggsmaterialet og drøfting av opplegg for neste år.

Møtested: Universitetet i Nordland på Mørkved, rom 1109

Ta med matpakke og drikke.

Vel møtt!

31.10 2011- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.