Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - samling i Bodø lørdag 10. november 2012

Lørdag 10. november kl. 10 blir det høstsamling for saltenbotanikerne på Universitetet i Nordland, Bodø.

Program:
1. Bildevisning fra årets kartleggingssamling i Sørfold. Ta gjerne med digitale bilder, så ordner vi med pc og framviser. Diskusjon / erfaringer rundt opplegget for samlinga.
2. Gjennomgang av utkast til rapport fra Sørfold-kartlegginga (frist for innsending til SABIMA er 15. november).
3. Gransking og artsbestemming av innsamla planter fra Sørfold.
4. Hva gjør vi til neste år?
5. Eventuelt.

Møtested: Universitetet i Nordland på Mørkved, rom 1109
Tid: Lørdag 10. november kl. 10

Ta med matpakke og drikke.

Vel møtt!

19.10 2012- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.