Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Registreringssamling i Hamarøy 25-28. juli 2013

For ellevte året på rad arrangerer Prosjekt Saltens Flora (PSF) registreringssamling i Salten. I år skal vi se nærmere på områdene rundt Sagfjorden, fra Sagfjorddalen i sør til Oppeid og Skutvik i nord. Hamarøy er den kommunen i PSFs prosjektområde som har færrest observasjoner i rapportsystemet www.artsobservasjoner.no. Mange av atlasrutene (kartruter med en størrelse på 5 x 5 kilometer) i området er relativt dårlig kartlagt. Målsettinga med samlinga er å kartlegge plantelivet i flest mulig av disse rutene, foreta en nøyaktig kartfesting av rødlistearter og regionalt sjeldne planter, samt at deltakerne skal lære planter og registreringsarbeid av hverandre.

Området rundt Sagfjorden er variert, og det vil bli kartlegging i veinære områder, i kulturlandskap, på havstrender langs fjordene, i bratte fjellsider og til fjells. Berggrunnen består for det meste av fattig granitt og gneis, men også med innslag av rikere bergarter som kan by på interessante funn. I tillegg kan områder med skjellsand ved fjorden by på botaniske overraskelser. Huldreblom, rosekarse, lodnebergknapp, snømure og hengepiggfrø er alle sjeldne plantearter på våre trakter, som er påvist innenfor det aktuelle kartleggingsområdet.

Vi møtes på Innhavet skole onsdag 24. juli om kvelden for en felles gjennomgang av opplegget for kartleggingsarbeidet. Feltarbeidet starter torsdag morgen. Under registreringsarbeidet benyttes vår lokale kryssliste med norske navn der hver observerte art krysses minst en gang i hver rute. På kveldstid blir det sosialt og faglig samvær, inkludert studier og diskusjon av arter/grupper, gjennomgang av feltmetodikk, kvalitetssikring av belegg mm.

Mer informasjon om Prosjekt Saltens Flora og kartleggingsmetodikken finner du via menyen til høyre på denne nettsida. Her kan du også laste ned artikler om tidligere års registreringsarbeid i prosjektet.

Er du botanikkinteressert og kan tenke deg å delta på årets botaniske dugnad i Salten, ta gjerne kontakt med Trond Skoglund på tlf. 975 20 734 eller e‐post 'trskoglu at online dot no' innen 1. juni.

Det er satt en øvre grense på 25 deltakere, så her er det først til mølla…!

21.04 2013- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.