Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Registreringssamling i Saltdal 24‐27. juli 2014

Prosjekt Saltens Flora inviterer til fire spennende dager med florakartlegging i Saltdal kommune.

I arbeidet med å kartlegge floraen i Salten, har Prosjekt Saltens Flora hvert år siden 2003 arrangert registreringssamlinger for amatør‐ og fagbotanikere. I tidsrommet 24‐27. juli 2014 vil den tolvte samlinga i rekken bli lagt til Saltdal kommune.

I 2005 arrangerte vi en registreringssamling i Saltdal med base på Russånes, hvor vi med 26 deltakere registrerte floraen i 28 atlasruter. Saltdal er imidlertid en stor kommune på mer enn 2200 km2, som fremdeles har mange atlasruter hvor det er gjort få observasjoner. Selv i veinære områder er det mange ruter med færre enn hundre observasjoner.

Saltdal har store områder med kalkspatmarmor og andre baserike bergarter, og potensialet for et stort plantemangfold er absolutt til stede. Det bør også være potensiale for å finne mange rødlistearter. Huldreblom, rosekarse, dvergmaure, marisko, nøkkesiv, klåved og hengepiggfrø er alle sjeldne plantearter på våre trakter, som er påvist i det aktuelle kartleggingsområdet.

Målsettinga med samlinga er å kartlegge plantelivet i en del utvalgte atlasruter, samt foreta en nøyaktig kartfesting av rødlistearter og regionalt sjeldne planter. Vi vektlegger også at deltakerne skal lære planter og registreringsarbeid av hverandre.

Som base har vi fått låne Rognan ungdomsskole, hvor det blir overnatting på flatseng. Frokost og kveldsmat inntas på skola, mens middag inntas på Nordnes Camp & Bygdesenter. Alle måltider dekkes av Salten Naturlag, og vi legger i utgangspunktet ikke opp til deltakeravgift for de påmeldte.

Mer om Prosjekt Saltens Flora og kartleggingsmetodikken finner du på www.saltenflora.no. Her kan du også laste ned artikler om tidligere års registreringsarbeid i prosjektet.

Påmelding skjer til Trond Skoglund, tlf. 975 20 734 / e‐post 'trskoglu at online dot no' eller Knut Brun tlf. 959 04 851 / e‐post 'brun at online dot no'.

Påmeldingsfrist er 20. juni.

Vi har satt en øvre grense på 25 deltakere, så her er det først til mølla…!

Velkommen til hyggelige og motiverende dager i Saltdal!

01.06 2014- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.