Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Florakartlegging i Hamarøy og Tysfjord 21-25. juli 2004

Vi har per i dag 21 påmeldte deltakere til florakartleggingen i Hamarøy og Tysfjord. I tillegg kommer noen usikre.

Oppmøte og transport
Salten Naturlag har leid Ulvsvåg grendehus som base under florakartleggingen. Ulvsvåg ligger ved E6 145 kilometer nord for Fauske. Grendehuset ligger omlag en kilometer nord for Ulvsvåg sentrum. Følg skilt mot Nausthågen. Grendehuset ligger i tilknytning til Ulvsvåg skole, om lag 100 meter fra E6.

Vi håper så mange som mulig kan møte opp på Ulvsvåg i løpet av ettermiddagen/kvelden onsdag 21. juli. Det vil bli gjennomgang av opplegget for kartleggingsarbeidet denne kvelden.

Vi regner med at deltakerne tar seg fram til Ulvsvåg på egen hånd, enten med buss, egen bil eller i samkjøring med andre. Det går buss flere ganger om dagen fra Bodø/Fauske og Narvik. Vi kan være behjelpelige med rutetider.

Det vil bli nødvendig å bruke bil for å komme til kartleggingsområdene, så vi håper at flere tar med privatbil. Vi har behov for 6-7 biler.

Kost og losji
Grendehuset er nytt og moderne, med en stor gymsal, kjøkken og flere mindre rom. Deltakerne må belage seg på å ligge på madrasser på golvet. Vi ordner med madrasser, men de som ønsker å ligge litt mer komfortabelt bør ta med seg campingseng, luftmadrasser el.l. Ta med sovepose!

I huset fins flere toaletter og to garderober med flere dusjer. Midt i huset er det en stor gymsal som vi benytter til felles måltider og arbeid på kveldene.

All mat kjøpes inn samlet av Salten Naturlag. Alle måltider tilbereder vi selv på kjøkkenet på grendehuset. Kjøkkentjenesten går på rundgang. Dersom noen har spesielle ønsker/vaner i matveien bør de ta med seg det de trenger selv.

NB! Av hensyn til provianteringen ber vi om at deltakerne gir beskjed om hvilke dager de vil delta.

Kostnader
Overnatting på grendehuset og alle måltider her dekkes av Salten Naturlag. Den enkelte må selv bekoste reise til og fra Ulvsvåg.

Kartleggingsarbeidet
Vårt mål med årets florakartlegging er å få registrert plantelivet i flest mulig UTM-ruter på 5 ganger 5 kilometer (5-km-ruter) i et prioritert område på grensen mellom Hamarøy og Tysfjord kommune. Deltakerne deles opp i grupper på 2-3 personer. Hver gruppe får tildelt en 5-km-rute hvor floraen skal kartlegges. Tidsmessig bruker vi en dag per rute.

Under registreringsarbeidet benyttes fortrinnsvis krysslister, hvor de vanligste plantene krysses en gang i hver 5-km-rute. For en rekke mindre vanlige arter noteres alle observasjonssteder med eksakte kartreferanser. Bruk av GPS er en fordel (og har du eget GPS-instrument, så ta det gjerne med). Det vil bli gjort særskilte søk etter rødliste-arter (truede arter). Eventuelle funn vil bli registrert på egne skjema.

Feltmetodikken vil bli demonstrert onsdags kveld og evt. torsdags formiddag. På internettstedet www.saltenflora.no, under pekeren ”Metodikk”, kan du lese/laste ned mer informasjon om kartleggingsmetodikken. Fra nettstedet kan du også laste ned krysslister, inventeringsskjema o.l., slik at du kan gjøre deg kjent med disse på forhånd.

For å dokumentere funn av mindre vanlige arter og/eller få en sikker bestemmelse på en del vanskelige planter, vil det være nødvendig å samle inn belegg for nærmere gransking. På kveldene vil det bli en del etterarbeid med innsamla belegg, som skal presses, nummereres og journalføres med alle tilhørende opplysninger. Alle belegg som samles inn under florakartleggingen sendes etter hvert til Tromsø museums herbarium.

Florakartleggingen vil foregå både i veinært, lettgått terreng og i mer avsidesliggende fjellområder, slik at det skulle være noe for enhver smak når det gjelder fysiske utfordringer.

Nødvendig utstyr
Under selve kartleggingsarbeidet vil det bli relativt lange dager ute i friluft, uansett vær, både i lavlandet og til fjells. Det er derfor viktig at deltakerne tar med klær og utstyr tilpasset nordnorske uteforhold. Her er noen tips:

* Fjellsko/støvler
* Vindtett jakke/bukse
* Regntøy
* Varmt tøy under fra topp til tå
* Votter og lue
* Tørt klesskift
* Sovepose
* Ryggsekk som rommer det du trenger for dagsturer
* Termos

Har du noen spørsmål ?
Ikke nøl med å ta kontakt med:
Mats G. Nettelbladt tlf. 75 58 73 45 p/ 75 53 16 03 a/ epost: mndt@frisurf.no eller Trond Skoglund tlf. 75 75 38 06 p/ 75 72 15 82 a/ epost: trskoglu@online.no

Fra onsdag ettermiddag er vi på plass på Ulvsvåg og kan nås på mobiltelefon 975 20 734 (Trond) og 416 38 037 (Mats).

Vi ønsker alle deltakerne velkommen til uforglemmelige dager i Hamarøy og Tysfjord!

26.05 2004- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.