Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

150 000 planteobservasjoner

Prosjekt Saltens Flora har rundet 150 000 innlagte planteobservasjoner i rapportsystemet artsobservasjoner.no/vekster. Dette er observasjoner av karplanter i kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Tysfjord, som er merket med formålet Prosjekt Saltens Flora.

Av de ti prosjektkommunene er det Bodø som har klart flest planteobservasjoner i rapportsystemet. Her er det lagt inn 34 500 observasjoner. Deretter følger Fauske med 20 700 observasjoner og Meløy med 18 000 observasjoner. Færrest har Tysfjord med 6 700 observasjoner.

01.08 2014- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.