Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Om prosjektet

Formål

Prosjekt Saltens Flora har som mål å kartlegge floraen i Salten. Dette gjøres for å få større kunnskap om hvilke planter som vokser her og hvilken utbredelse disse har i regionen.

Resultatet av kartleggsarbeidet legges fortløpende inn i den søkbare databasen på dette nettstedet og presenteres gjennom trykte artikler og artikler på dette nettstedet. På sikt ønsker man også å kunne utgi en flora for regionen.

Geografisk avgrensning

Florakartleggingen skjer i de ti saltenkommunene Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy, samt i deler av Tysfjord kommune vest for Tysfjorden/Hellemofjorden.

Kartleggingsområdet omfatter et landareal på mer enn 11 000 kvadratkilometer, fordelt på 668 ruter à 5 x 5 kilometer.

Aktiviteter

Resultat av kartleggingen legges fortløpende inn i plantedatabasen på dette nettstedet. Artikler vil dessuten bli publisert både her på nettstedet og i Polarflokken, et tidsskrift om nordnorsk botanikk utgitt av Nordnorsk Botanisk Forening.

Prosjektansvarlig

Prosjektet drives i regi av Salten Naturlag og hovedansvarlig er:

Mats G Nettelbladt
Diakonveien 41
8013 Bodø
tlf. Priv. 75 58 73 45 Arb. 75 53 16 03
E-post: mndt@frisurf.no

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.