Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Ny nordgrense for ormetunge (Ophioglossum vulgatum) i Gildeskål, Nordland

Mats G. Nettelbladt
Diakonvegen 41,
8013 Bodø &

Åse Bøilestad Breivik
8140 Inndyr

ABSTRACT
Nettelbladt, M.G. & Breivik, Å.B. 1999: New northern limit for Ophioglossum vulgatum in Gildeskål, Nordland. Polarflokken 23 (1): 33-34.

Ophioglossum vulgatum is reported from Øya in Gildeskål, at the middle coast of Nordland. First discovered in 1997, the species occurs at scattered stations along the island. This is the northernmost locality reported so far, at 67 degr. 34 min. N.

INNLEDNING

Hvert år i begynnelsen av juli må jeg (ÅBB) en tur ut på Langholmen i Gildeskål for å se om fjellkurlen (Chamorchis alpina) fortsatt er der. Langholmen er en ca. 1,5 km lang, smal halvøy som strekker seg nordover fra Øya på Inndyr. Turen kombineres gjerne med bading i Lemsundet, der Øya slutter og Langholmen starter. Faktisk hadde det vært mange år med slike badeturer før den første fjellkurlen ble oppdaget.

Den 7. juli 1997 krabbet jeg rundt på bakken for å få øye på fjellkurle, da jeg plutselig ble vàr en ormetunge (Ophioglossum vulgatum) i graset! Jeg visste med én gang navnet fra floraen, selv om jeg aldri hadde sett den før. Ved videre leting fant jeg 12 stykker i en nokså tett bestand ned mot en fuktig forsenkning mellom to hauger av løs kalkspat. Fjellkurlen vokser litt lenger opp på haugen, et par meter unna.

Disse haugene er et karakteristisk landskapstrekk på enden av Langholmen; i en av dem er det et fint, gammelt revehi. På toppen av haugene er det åpen kalkspatsand, der nesten bare rødflangren (Epipactis atrorubens) klarer seg.

Det merkelige er hvordan jeg har krabbet rundt her så mange ganger uten å se ormetungene! Sannsynligvis har de vært her hele tiden, uten at øynene mine har festet seg ved dem. Det som fikk blikket mitt til å stanse, var at bladet sto for rett opp, og hadde en avvikende grønnfarge i forhold til den vanlige vegetasjonen.

Det var ekstra artig å få vite at jeg hadde funnet ny nordgrense for denne særegne bregnen her på Inndyr, og at det kommende naturreservatet dermed er enda mer innholdsrikt enn vi trodde.

NYTT BESØK

Etter lokal forespørsel ble det 15. juni 1998 arrangert ekskursjon til Inndyr under ledelse av MN. ÅBB var dessverre bortreist. Det deltok totalt 18 personer. Mange var de samme som på ekskursjonen til Nordsia i Bodø 12.7.1998, men mesteparten var interessert lokalbefolkning.

Vi gikk igjennom det planlagte naturreservatet Øya-Langholmen, som er svært orkidérikt. Berggrunnen i området består mest av kalkspatmarmor.

Vi fikk se en god del av orkideene fra Ausvika: flueblom (Ophrys insectifera), brudespore (Gymnadenia conopsea), fjellkvitkurle (Leucorchis albida ssp. straminea) og fjellkurle (Chamorchis alpina), men også mye annet trivelig.

Det viktigste målet med turen var imidlertid å gjenfinne ormetunge. Vi gikk derfor over det samle neset til Langholmen med store forventninger, men ormetunga lot seg ikke friste - til å begynne med...

Først da vi hadde gått omtrent halve lengda av øya hørte vi rop fra danske Dorte Bogø: Slangetunge her! Og deretter kom ropene tett! Anslagsvis fant vi ti delforekomster av arten, med 10 til 10 eksemplarer hver. Nye nordgrenser stadig vekk!

På tilbaketur fant vi den flere nye steder der vi allerede hadde gått, og til slutt på selve neset mot Øya. Vi hadde fått ormetuneøyne!

Vi hadde nok lagt merke til bladene tidligere under turen, men assosiert dem i farten med blåknapp (Succisa pratensis), som også fins her. Fasongen er ganske lik, men mens bladene hos blåknapp alltid sitter i rosett, står ormetungebladene ett og ett. Sporeakset ser en lettest når en har bøyd seg ned, og da er man ikke i tvil!

Det er ganske spesielt at en art har så rike forekomster på nordgrensa si. Tidligere nordgrense var i Rødøy (Elven 1994). Vi tror imidlertid at ormetunge kan finnes enda lenger nord enn på Langholmen - og i Meløy, der den nå har fått en utbredelsesluke (Skoglund 1998). Skaff dere ometungeøyne, folkens!

LITTERATUR

Elven, R. 1994: Johannes Lid & Dagny Tande Lid: Norsk flora. 6. utgave. Det norske samlaget, Oslo. LXXIII + 1014 s.

Skoglund, T. 1998: Floraen i Meløy - en sammenstilling av kunnskap om karplantefloraen i Meløy kommune i Nordland. Polarflokken 22 (2): 165-270. Tromsø.

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.