Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Fra filarkivet:

Kartleggingsrapport_Sagfjorden_2016.pdf
Rapport fra florakartlegging i Sagfjorden, Sørfold kommune 20-24. juli 2016
PSF_artikkel_2014.pdf
Artikkel om kartlegging av floraen i Saltdal 2014 og status for floraprosjektet per 31.12.2014.
PSF_rutestatus_311214.pdf
Kart over PSFs prosjektområde, med atlasrutenett på 5 x 5 km og antall observerte arter i hver rute. Oppdatert per 31.12.2014.
PSFartikkel_Saltenposten_310714.pdf
Knut E. Olsens artikkel i Saltenposten 31. juli 2014 om florakartlegging i Saltdal
PSFstatus2013_Polarflokken_nr35.pdf
Denne artikkelen, som ble publisert i Polarflokkens hefte 2 i 2014, oppsummerer aktiviteten i Prosjekt Saltens Flora i årene 2008-2013. Noen interessante plantefunn er omtalt.
LokalavisaNordsalten_artikkel020813.pdf
Kitty Skapalens artikkel i lokalavisa NordSalten 2. august 2013 om florakartlegging i Hamarøy
Norske_karplantenavn_2010.pdf
Artsdatabankens liste over alle norske karplanter, med gyldige norske og vitenskapelige navn og synonymer for norske navn.
PSF_artikkel_2012.pdf
Artikkel om Prosjekt Saltens Floras registreringssamling i Mørsvikbotn 2012, med resultater fra kartleggingsarbeidet i deler av Sørfold og Hamarøy.
PSF_artikkel_2011.pdf
Resultater fra Prosjekt Saltens Floras kartlegging i Sulitjelmafjella i Fauske og Saltdal kommuner 2011.
PSF_artikkel_2010.pdf
Resultater fra Prosjekt Saltens Floras kartlegging i Bodø, Gildeskål og Beiarn 2010.
Artikkel_Saltenposten_260711.pdf
Matthias Streits artikkel i Saltenposten 26. juli 2011 om Prosjekt Saltens Floras registreringssamling på Jakobsbakken
PSF_florakartlegging_2003-2007.pdf
Oppsummering av Prosjekt Saltens Flora etter feltsesongen 2007, med særlig vekt på erfaringer og resultater fra årene 2003-2007. Artikkel Publisert i Polarflokken, hefte 2 i 2009.
Artikkel_Meloyavisa_29072010.pdf
Benedicte-Adelheid Danielsen Norums artikkel i Meløyavisa 29. juli 2010 om florakartlegging i Salten 2010
Artikkel_Saltenposten_20072010.pdf
Sylvia Bredals artikkel i Saltenposten 20. juli 2010 om florakartlegging i Salten 2010.
PSF_kartlegging_2007.pdf
Resultater fra Prosjekt Saltens Floras kartlegging i Sørfold 2007.
artikkel_saltenposten_02082007.pdf
Frank Øvrewalls artikkel i Saltenposten 2. august 2007 om florakartlegging i Sørfold
florastreif_meloy.pdf
Streif gjennom Meløys flora. Artikkel av Trond Skoglund i Meløy historielags årbok 1999.
Artikkel_LokalavisaNordSalten_28072006.pdf
Gunnar Grytøyrs artikkel i lokalavisa NordSalten 28. juli 2007 om florakartlegging i Steigen
Resultater_Steigen_2006.pdf
Resultater fra florakartleggingen i Steigen kommune 20-23. juli 2006, hvor 35 fag- og amatørbotanikere fra hele landet deltok.
knegras.htm
Knegras Danthonia decumbens - ny nordgrense på Lauvøya i Steigen (Nordland)

Andre artikler om floraen i Salten

(Klikk på tittelen for å lese hele artikkelen.)

Beskrivelse av rørkveinartene i Nordland av Mats G. Nettelbladt
Artikkelen gir en kort beskrivelse med bestemmelsesnøkkel for rørkveinartene (Calamagrostis) i Nordland. Finnmarksrørkvein Calamagrostis lapponica beskrives særskilt.
Beskrivelse av kveinartene i Nordland av Mats G. Nettelbladt
Artikkelen gir en kort beskrivelse med bestemmelsesnøkkel for kveinartene (Agrostis) i Nordland.
Botanikkseminar i Bodø 8.4.2000: Västerbottens flora og de neglisjerte nyresoleiene i Norge av Mats G. Nettelbladt
Botanikkmiljøet i Salten har regelmessig arrangert planteseminarer på Høgskolen i Bodø. I år var Stefan Ericsson fra Umeå universitet invitert. Artikkelen oppsummerer hans foredrag om florakartlegging i Västerbottens län i Sverige og om taksonomiske problemer og dagens kunnskap om nyresoleiene Ranunculus auricomus coll. i de nordiske landene - som er vel studert i Sverige og Finland, men for det meste neglisjert i Norge og Danmark.

Publisert i Polarflokken nr. 1/2000.
Nyfunn i Salten (Nordland) 1998 og 2001 av Mats G. Nettelbladt og Solrun Karlsen
Noen interessante plantefunn i Salten i 1998 og 2001 presenteres. Småtorskemunn Chaenorrhinum minus er funnet i Bodø, ved endestasjonen av Nordlandsbanen og er hittil den nordligste kjente lokaliteten i Fennoskandia. Honningurt Phacelia tanacetifolia, frømelde Chenopodium polyspermum og narregulrot Ammi majus er rapportert som sjeldne ugras i Beiarn. Også funn av to sjeldne sopp, gullskjellsopp Phaeolepiota aurea og stanksopp Phallus impudicus blir beskrevet, begge registrert i Beiarn.

Publisert i Polarflokken nr. 1/1999, og i ettertid noe omarbeidet for internett.
Ny nordgrense for ormetunge Ophioglossum vulgatum i Gildeskål, Nordland av Mats G. Nettelbladt og Åse Bøilestad Breivik
Ormetunge Ophioglossum vulgatum er rapportert fra Øya på Inndyr i Gildeskål, midt på Nordlandskysten. Den ble først oppdaget her i 1997 og viser seg nå å ha ganske rike forekomster på lokaliteten. Dette er den nordligste lokaliteten funnet sålangt, på 67grader 34 minutter N.

Publisert i Polarflokken nr. 1/1999.
Noen plantefunn fra Meløy i Nordland av Trond Skoglund
Nye funn presenteres for ti karplantearter fra Meløy i Nordland. Av spesiell interesse er brunskjene Schoenus ferrugineus (på tre lokaliteter i Meløy, 8-10 i Nordland) og havstarr Carex paleacea (to funn, ny for Meløy). Nye lokaliteter er også notert for mjuk kråkefot Lycopodium clavatum, fjellmarinøkkel Botrychium boreale, pors Myrica gale, korsved Viburnum opulus og vårmarihand Orchis mascula, og for de innførte artene grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia, brønnkarse Rorippa palustris og burot Artemisia vulgaris.

Publisert i Polarflokken nr. 1/1998.
Noen observasjoner av myrtistel (Cirsium palustre (L.) Scop.), hovedsakelig i Salten (Nordland) av Trond Skoglund og Mats G. Nettelbladt
Det gis en oversikt over utbredelsen av myrtistel Cirsium palustre i Nordland, inkludert flere nye observasjoner i 1998 og 1999. Arten er kjent fra 49 lokaliteter i Nordland, herav 27 fra Meløy.

Publisert i Polarflokken nr. 1/1999.
Nyfunn i Salten/Nord-Helgeland (Nordland), hovedsakelig i 1999 av Trond Skoglund og Mats G. Nettelbladt
Artikkelen presenterer nye funn av polarsnelle Equisetum arvense ssp. boreale, fjellmarinøkkel Botrychium boreale, murburkne Asplenium ruta-muraria, kalkfiol Viola rupestris ssp. relicta, myrtistel Cirsium palustre, skogsivaks Scirpus sylvatica, kjevlestarr Carex diandra og blystarr Carex livida i Salten og Nord-Helgeland i Nordland.

Publisert i Polarflokken nr. 1/2000.
Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.