Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Årsmøte i Salten Naturlag 14.03.2007

Salten Naturlag avholder årsmøte onsdag 14. mars 2007 kl 19.00.

Sted: Høgskolen i Bodø, rom 2437, 2.etg. i ILUK-fløyen. (inngangen nærmest byen, merket med Institutt for lærerutdanning og kulturfag.)

Kontakt Arne Fjalstad (97974215) dersom dere har problemer med å finne frem.

Saksliste

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av saksliste
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2006
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2006
6. Innkomne saker
7. Valg

Revidert regnskap og valgkomiteens forslag til nytt styre framlegges på årsmøtet.

Frist innkomne saker til årsmøte er 1. mars.

Knut-Jørgen Olsen som er en ivrig og dyktig naturfotograf viser sin lysbildeserie

”Langs kystriksveien til Svartisen”

Enkel bevertning.

Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen.

Vel møtt!!

Med vennlig hilsen

Styret Salten Naturlag

Årsmelding 2006 Salten Naturlag

22.02 2007- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.