Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Vår- og sommerprogram Salten naturlag 2007

Torsdag 26. april - Blåveistur til Hunstad.
Oppmøte ved Statoilstasjonen på Hunstad kl. 18.
Turleder Ingvild Gabrielsen tlf 95798463.

Søndag 29. april - Fugletur til Mjønes.
Vi besøker denne klassiske trekkfugllokaliteten som allerede tidlig på våren kan by på mye spennende. Turen passer for barnefamilier. Samarbeid med ornitologisk forening avd. Bodø.
Frammøte ved herredshuset kl 09.30 eller Esso Tverlandet kl 10.00.
Turleder Arne Nystad tlf 75560307.

Onsdag 30. mai - Geologitur til Mjelle, ei geologisk skattekiste.
Stranda på Mjelle undersøkes ut i fra et geologisk perspektiv, fra nedbrytning av lokal berggrunn til dannelse av strandavsetninger. Vi skal også kartlegge sporene etter vinden. Deltakerne anbefales å ta med seg en flatspade for å grave i strandavsetningene.
Oppmøte Herredshuset kl 18.00.
Turleder Arne Fjalstad mobil 97974215.

Torsdag 7. juni - Ville nyttevekster i Bodømarka i samarbeid med Fremtiden i våre hender.
Smaksprøve på neslesuppe.
Oppmøte på parkeringsplassen i Maskinisten kl 1800.
Turleder Mats Nettelbladt tlf 41638037.

Lørdag 9 – søndag 10 juni - Junkerdalsura og Skaitiaksla.
Den årlige fellesturen i samarbeid med Bodø og omegn turistforening til dette botaniske smørøyet går som vanlig i den fineste forsommertida. Mulighet for overnatting på Trygvebu. Med forbehold om antall deltakere.
Påmelding innen torsdag 7. juni til turleder Ragnar Skjerstad, tlf 75644445/48271466.

15-17. juni - Helgekurs i plantefarging i regi av Bodø husflidslag.
Lære å kjenne planter som egner seg godt til farging, historikk, materiallære og praktisk farging. 20 timer, pris kr 900,-.
Kursleder Marit Aa. Andreassen.
Påmelding til Elisabeth Pedersen tlf 75581253/90598172.

Søndag 17. juni - Villblomstenes dag.
Se www.villblomstenesdag.no

Onsdag 20. juni - Bli kjent med trær ved Maskinisten.
Oppmøte på parkeringsplassen kl 1800.
Turleder Jon Strand tlf 75514194

Søndag 1. juli - Blomstertur til Sørarnøy.
Rikt kulturlandskap og orkideer. Kan vi gjenoppdage gamle funn?
Møt opp i god tid før avgang fra Havneterminalen kl 1300, tilbake i Bodø 2140.
Turleder Åse B Breivik tlf 48116068

Onsdag 11. juli - Orkidetur til Buholmen.
Oppmøte kl 18.00 ved gjesteparkeringen til Kløkstad fritidshamn.
Turleder Aud Pedersen Mobil 90742206.

19-22. juli - Florakartlegging Sørfold.
Mer informasjon finner du på denne siden. Påmelding skjer til Trond Skoglund mob 97520734, epost trskoglu@online.no eller til Mats G Nettebladt tlf 75587345, epost mndt@online.no.
Påmeldingsfrist 1. juni.

23.04 2007- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.