Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora - status 2013

En artikkel i det nordnorske botaniske tidsskriftet Polarflokken (hefte 2 i 2014) gir en oppsummering av aktiviteten i Prosjekt Saltens Flora i årene 2008-2013.

Det gis en status for antall registrerte arter i prosjektets 734 atlasruter, hvilke områder som er undersøkt i perioden, hvor mange arter som er registrert i de ulike kommunene, hvem som har deltatt m.m. Noen interessante plantefunn er omtalt.

Artikkelen kan lastes ned som pdf-fil på nettsiden saltenflora.no/artikler/

01.08 2014- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.